Matura geografia

Matura z geografii może się nam przydać gdy chcemy dostać się na kierunki studiów takie jakie geologia lub turystyka. Materiały w postaci książek  mają na celu uporządkowanie naszej wiedzy i utrwalenie wiadomości.

“Teraz matura 2020. Geografia. Poziom podstawowy i rozszerzony”

– książka zawiera informacje niezbędne do przypomnienia i utrwalenia wiadomości ze wszystkich klas szkoły średniej. Wewnątrz zamieszczono mapy wraz z ćwiczeniami dzięki którym uczeń może nauczyć się umiejętności korzystania z nich. Zawiera takie typy poleceń maturalnych, które mogą pojawić się ponownie na egzaminie. Do każdego ćwiczenia umieszczono odpowiednie rozwiązania.

“Matura. Geografia. Poziom rozszerzony. Opis. Arkusze. Odpowiedzi”

– książka zawiera potrzebne wskazówki, aby uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności przed maturą. Próbne arkusze egzaminacyjne będą doskonałą powtórką dla uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminu z geografii. Wszystkie zadania są zgodne z aktualną podstawą programową, a zawarte do nich odpowiedzi pomogą uczniowi zorientować się nad którymi zagadnieniami powinien jeszcze popracować. Arkusze maturalne pozwalają uczniom oswoić się z formą egzaminu właściwego oraz poćwiczyć rozwiązywanie poleceń.

“Vademecum. Matura 2022. Geografia”

vademecum z geografii zapewnia uczniom usystematyzowanie wiedzy w celu odpowiedniego przygotowania się do matury. Materiał w niej zawarty pozwala na przygotowanie się do matury, i osiągnięcie zadowalającego wyniku. Zamieszczone treści przedstawiono w prosty i zrozumiały sposób. Liczne wykresy, tabele i diagramy ułatwiają przyswajanie niezbędnych informacji. Zagadnienia, które są najważniejsze zaznaczono pogrubioną czcionką. Zrozumienie trudnych pojęć będzie dla uczniów łatwiejsze dzięki licznym obrazkom i fotografiom. Wszystkie treści zawarte w vademecum są zgodne z aktualną podstawą programową oraz zawierają polecenia wraz z odpowiedziami, które powtarzają się na corocznych egzaminach maturalnych.

 

Matura z geografii – zasady ogólne

Od maja 2023 roku absolwenci liceów i techników będą zdawali maturę z geografii na nowych zasadach. Aby napisać ten egzamin najlepiej jak się potrafi, warto przez cały okres szkoły średniej realizować ten przedmiot na poziomie rozszerzonym. Systematyczne zdobywanie wiedzy przedmiotowej i zaznajomienie się z typami zadań maturalnych pozwala na zdobywanie wysokich wyników procentowych, co pozwala abiturientom zdobywać miejsca na wymarzonych kierunkach studiów.

Ogólne zasady egzaminu.

Matura z geografii odbywa się tylko w formie pisemnej, nie ma możliwości zdawania jej w formie ustnej. Uczeń na rozwiązanie arkusza ma 180 minut. Zdawać może go każdy, ale nie jest on obowiązkowy dla wszystkich, jak język polski czy matematyka. Sam arkusz składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Pytania zamknięte to takie, które wymagają wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród podanych: wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dobieranie (uczeń musi wówczas odtworzyć ciąg przyczynowo-skutkowy). Pytania otwarte narzucają maturzyście konieczność skonstruowania odpowiedzi, uzasadnienie swojego stanowiska, uzupełnienie zdań, odczytanie tabeli, mapy czy wykresu. Celem tych zadań jest sprawdzenie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z procesów zachodzącym w środowisku geograficznym, interpretowanie zjawisk zachodzących w świecie czy odczytywanie tekstów źródłowych zamieszczonych w arkuszu.

Materiały pomocnicze niezbędne na maturze z geografii.

Każdego roku przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza zasady obowiązujące na maturze. Dotyczy to również geografii. Nie zmienia się od lista materiałów pomocniczych, z których maturzyści mogą korzystać na sali egzaminacyjnej. Należą do nich:

– linijka do odmierzania odległości na mapie i wyliczania skali;

– lupa do odczytywania drobnych elementów na mapach;

– kalkulator prosty ułatwiający obliczenia skali czy odległości.

Warto zadbać przed egzaminem, aby je ze sobą zabrać, ponieważ niejednokrotnie przybory te skracają czas rozwiązywania zadań i odczytywania danych, co często przekłada się na zadowalający wynik egzaminu.

 

 

Matura geografia – stresujący egzamin

Egzaminy, które czekają ucznia w czasie jego okresu nauki w szkole generują stres. Jest to spowodowane rangą danego sprawdzianu naszej wiedzy. Jednym z nich jest matura. To właśnie pisanie egzaminu maturalnego jest uważane za jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu ucznia. Można to zrozumieć, ponieważ od wyniku matury zależy często jakość naszego dalszego życia, w kwestii podjęcia nauki na uczelni wyższej, czy też możliwości zatrudnienia w miejscu, w którym posiadanie zdanej matury jest wymagane. Stres można jednak zminimalizować za sprawą odpowiedniego przygotowania, które sprawi, że większość zadań, które spotkamy na maturze – nie będzie dla nas zbyt dużym wyzwaniem. Dobrze jest tutaj pamiętać, że długość okresu naszych przygotowań, zależy od jakości naszej nauki we wcześniejszych latach uczęszczania do szkoły. Nadrabianie zaległości może okazać się tutaj bardzo pracochłonnym okresem. Jednak każda minuta nauki jest ważna i warto jest poświęcić, chociaż kilka chwil i codziennie pracować z wybranym materiałem.

Ciekawa propozycja

Każdy uczeń musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot rozszerzony, który będzie zdawał na egzaminie maturalnym. Ta decyzja powinna być bardzo dobrze przemyślana i dobrana do naszych przyszłych działań np. kierunku studiów, na które chcemy się udać. Warto jest też przeanalizować poziom naszej wiedzy ze wszystkich przedmiotów. Być może dobrym wyborem, może okazać się wybranie kilku przedmiotów rozszerzonych. Zadanie w postaci przygotowań będzie wtedy trudniejsze, jednak nasza zdana matura – będzie się znacznie lepiej prezentować, kiedy znajdzie się na niej kilka zaliczonych przedmiotów rozszerzonych.

Palcem po mapie

Jednym z dość często wybieranych przedmiotów na maturze w formie rozszerzonej jest geografia. Powodem może okazać się ciekawa tematyka, jaką jest geografia. Dla wielu uczniów sama nauka tematów powiązanych z geografią, jest bardzo przyjemnie spędzonym czasem, a nie kolejnym obowiązkiem. Warto jest rozważyć wybór geografii, jako przedmiot rozszerzony na naszej maturze.